I butikken vår i Sandnes får du

gode betingelser til landbruket

Vi er den forhandleren som har størst økning i salg av driftsmidler til landbruket.

Kraftfôr og gjødsel

Bøndenes Innkjøpslag SA leverer kraftfôrblandinger fra Felleskjøpet Rogaland Agder, både i småsekk, storsekk og bulk.
Melkekyr

Kraftfôr til melkeku

Finn rett FORMEL kraftfôr til ditt grovfôr og din avdrått!

Ammeku med kalv på beite

Kraftfôr til kalv og ammeku

Råmelk er livsviktig for nyfødte kalver! Gi kalven 1-2 liter råmelk snarest mulig etter kalving. Dag 4-6 kan man starte en gradvis overgang til melkefôr.

To sauer på beite

Kraftfôr for sau

FORMEL Sau-sortimentet er utvida fordi forholda og fôringsstrategien hjå dei enkelte sauehaldere er ulik. FORMEL Sau-sortimentet er tilpassa sauen sine behov.

griser

Kraftfôr for svin

Kraftfôr til purker, smågris, og slaktegris.