Liten plante gjødsles for hånd - bøndenes innkjøpslag

Gjødsling av plen

For å få en fin plen er det er viktig at du gjødsler riktig.

Plenen har bruk for næringsstoffer for å vokse seg tett, sterk og motstandsdyktig overfor ugress, slitasje og tørre perioder.

Mose og ugress er langt mer nøysomme planter enn gress. Derfor er det viktigste rådet for å sikre en frodig gressvekst, at du gjødsler riktig.

En velnært gressplen har et velutviklet rotnett, som sørger for at plenen overlever de tørre periodene uten den kjedelige vissengule fargen. Det er også viktig å forbedre jordens kalkinnhold, så røttene får luft og bedre mulighet for å utnytte alle næringsstoffer.

Kalk øker pH-verdien og nedsetter surhetsgraden slik at ugresset får dårligere vekstvilkår. Idell pH for gress er 5 -6.

GODE RÅD OM GJØDSLING AV HAGEN DIN

KUNSTGJØDSEL

VÅR

I april/mai skal det gjødsles med 5-6 kg Fullgjødsel pr. 100 kvm gressplen, alternativ: helgjødsel eller plenkraft. Vanning/regn er viktig for å unngå sviing.

Frukttrær, bær- og prydbusker som er plantet på plenen, trenger ikke gjødsel utover dette.

Roser er næringskrevende og gis 70-100 gram pr. kvm i mai, alternativ: en liten neve hønsegjødsel pr. plante.

SOMMER

2. gangs gjødsling av plenen skjer ved St.Hans, 5-6 kg Fullgjødsel pr 100 kvm. Alternativ: hønsegjødsel/plenkraft.

Svak vekst og lys grønn farge på plenen kan tyde på nitrogenmangel. Bruk 1-2 kg Kalksalpeter pr 100 kvm.

Rosene gjødsles 2-3 ganger, men ikke senere enn begynnelsen av juli for å sikre god utmodning og overvintring.

HØST

3. gangs gjødsling av plenen i slutten av august, 5-6 kg Fullgjødsel pr 100 kvm.

For sterk gjødsling av busker og trær utover høsten kan drive frem nye skudd som lett fryser om vinteren.

GENERELT

Rhododendron og andre surjordsplanter tåler Fullgjødsel, men ikke kalk og kalksalpeter.

Blomstrende prydbusker får ofte mye blader og lite blomster ved for sterk gjødsling. Likeledes jordbær og stikkelsbær.

Jorda i blomsterkassene bør skiftes ut/fornyes hvert år. Bruk ikke jord fra hagen p.g.a. ugress og smittefare. Sommerblomster krever mye næring. 14 dager etter planting kan du gi plantene gjødsel. Flytende gjødsel hver gang du vanner er kanskje det beste, event. en liten neve hønsegjødsel pr blomsterkasse en gang pr uke eller 1 toppet spiseskje Fullgjødsel til 10 liter vann annen hver gang du vanner (løses opp i lunkent vann).

En tilsvarende dose kalksalpeter en gang i blant er bra.

Ampelplanter i små potter tørker fort og må vannes ofte.

1 liter Fullgjødsel veier 1000 gram. En ½ bøtte er ca 6 kg.

HØNSEGJØDSEL

Gjødsling og kalking med plenkraft for å bli kvitt mosen

Plenkraft

Hvis det stikker grasspirer opp gjennom mosen for hver 10-15 cm, skal du ikke røre mosen. Hiv på 1-2 sekker Plenkraft per 100 m2. Er jorda sur skal du kalke i tillegg. Dette gjør du i midten av mars.

Kalksalpeter

Rundt midten av april skal du ha på ca. 15 kg kalksalpeter per 100 m2. Du kan repetere dette inntil to ganger innen slutten av mai. Mye gjødsling fører til mer plenklipping, men et tettare og jevnere  resultat.

Regelmessig gjødsling

Kvar måned fram til slutten av august skal du ha på mellom en halv og en sekk Plenkrutt per 100 m2.

Ikke klipp for kort

Klipp siste gongen kring 10. september. Graset bør være 8-10 cm høgt før vinteren. Det gir nok opplagsnæring for at plenen skal klare seg fram til våren.