hage med blomster

Hvordan blir en kvitt ugress?

Hva må man være på utkikk etter av skadegjørere i hagen og hvordan bekjemper man disse? Hvordan blir en kvitt ugress?

Ta kontakt med oss for hvilke midler du har behov for. Vi gir også gode råd om dosering.

Forskjellige typer ugress i plen

Groblad

Groblad, eller kjempe, er et flerårig ugress med bladrosett og korte trevlerøtter, Planten formerer seg med hjelp av frø, og groblad stjeler næringsstoffer fra gresset.

Løvetann

Løvetann er vanskelig å bekjempe med håndkraft pga. den kraftige pæleroten. I tillegg brer løvetann seg raskt over store avstander med de karakteristiske frøene, som spres med vinden.

Kløver

Har du den karakteristiske hvitkløveren i plenen, blir gressplenen raskt flekkete, fordi kløver brer seg raskt på gressets bekostning. Kløver i gresset er tegn på manglende gjødsling og vanning.

Veronica og andre ugress

Det kan være mange andre ugress som arve, brennesle, dylle, følblom, hønsegras, karse, ryllik, solleie, stemorsblomst, syre, tistel, tungras, tunbalderbrå, vassarve og veronika. Alle er det vi kaller tofrøbladet ugress, d.v.s. ikke «gress-ugress» som f.eks. kveke.

Udyrkede arealer

Omkring huset er det mange udyrkede arealer: Innkjørsel, gårdsplass, heller m.v., men der er ofte prydplanter like ved som skal bevares. Her kommer et ugressmiddel med bladvirkning virkelig til sin rett: Du er sikker på at der ikke skjer røttene til de øvrige plantene noe.

Bekjempelse: Roundup

OBS: Dette er et systemisk middel! Treffer du blad dør hele planten.

Unngå at hellene vipper

Fordi løvetann, tistler og annet ugress gror opp mellom fugene og brer seg. Siden ugressfrø trenger noe å spire i, kan noe unngås ved å holde heller og fuger rene.

Bekjempelse: Roundup

Gress helt inntil kanten

Gress helt inntil kanten av husmuren, gjerdet eller et hevet bed kan være vanskelig å nå med gressklipperen, derfor kan du med fordel anvende et systemisk ugressmiddel, som kun fjerner det som treffes. 

Bekjempelse: Roundup

Skadedyr i hagen

Har du lett etter bladlus på roser og andre planter i hagen din ? Grønne og røde bladlus suger plantesaften ut av blad og unge skudd og sprøyter inn giftige stoffer i bladverket. Bladene ruller seg sammen og plantene stopper å vokse.

Har du oppdaget at blader på prydplanter blir gulprikkete, grå og ser ut som de er fulle av støv? Trolig er plantene dine angrepet av spinnmidd. Sterke spinnmiddangrep kan være alvorlig for bl.a. roser, da bladverket tørker inn og faller av.

Bladene på ulike plantearter kan også miste fargen og få en matt, sølvlignende patina. Ser du nøyere etter, er huden på oversiden av bladene fylt med luft. Skadegjøreren i dette tilfellet er trips; små, smale insekter opptil et par mm’s lengde som suger og stikker i bladene.

Blir blad og frukter på tomat, jordbær, pelargonia m.fl. seige og etterhvert dekket med mørke flekker, tyder det på at veksthusmellus har vært på ferde. Det seige belegget er sukkerholdige utsondringer fra disse insektene, som har lyse, melaktige vinger og knapt er 2 mm lange. Ser du disse mellusene, kan du på undersiden av bladene finne ulike nymfestadier av skadedyret.

Skjoldlus utvikles et «skjold» som gjør dyrene vanskelige å bekjempe på potteplanter m.m. De voksne skjoldlusene (2 – 3 mm) sitter ubevegelig, mens avkommet (nymfene) kryper fram etter klekking.

Bekjempelse av mose i gressplen

Hvordan behandler man mose i gressplen?

Kjemisk bekjempelse

Trim Mosefjerner brukes mot mose i plen og annen gressmark. Mosefjerner skader normalt ikke gressplantene, men visse gressarter kan kortvarig mørkfarges etter behandlingen.

Mosen får raskt etter behandling en mørk farge. Mosen svis ned og dør i løpet av få dager. Preparatsøl på skiferheller kan gi misfarging.

Mosefjerner kan brukes hele vekstsesongen. Best virkning oppnås når mosen er i god vekst om våren og på ettersommeren.

Mosefjerner er et finkornet granulat som strøs jevnt utover mosen. Bruk 30 – 35 g pr. m2, eller ca. 1 kg til 30-35 m2. Strø mosefjerner på tørr, duggfri plen. I tørkeperioder bør det vannes etter utstrøing for å oppnå god og rask virkning.

Mekanisk bekjempelse

Mosefjerner 

Mosefjerneren er et effektivt verktøy mot mose i plenen. Med fordel kalker og gjødsler du plenen etter at du har fjernet mosen og du får garantert grønnere og sterkere plen.

Forebygg mose i plen

Mose i plen skyldes ikke alltid mangel på kalk.

Mose i plenen skyldes ikke bare lav pH (sur jord). Mosen kommer hvis gresset ikke vokser og trives f.eks ved lav pH, for høy pH, dårlig drenert jord, for lite gjødsel, for lite lys (skygge), og ikke minst ved at man klipper gresset for kort (4-5 cm er passe). pH i jorda bør ligge på 5.0 til 6.5, bortsett fra surjordsplanter som skal ha lavere pH (eks.vis Rhododendron, hageazalea, erica, amerikansk blåbær).

Husk at både ved for høy og for lav pH kan plantene få næringsmangel fordi gjødselstoffene blir bundet i jorda.

NB! Overdriv derfor ikke kalkingen! (Analyse av mer enn tusen jordprøver foretatt av Hydros laboratorium på Rjukan, viser at i de fleste hobbyhagene er pH-verdien for høy).

Bruk følgende tommelfingerregler m.h.t. kalkmengde:

  • pH-verdien faller gj.sn. 0.1 pr år, og for å holde den på samme nivå trengs det 10  kg granulert kalk pr. 100 kvm.
  • For å heve pH-verdien 0.1 enhet trengs det altså 10 kg granulert kalk pr 100 kvm. 

GRØNNERE

Gresset blir faktisk grønnere med mose i, men det hjelper kanskje ikke? Denne teknikken gjør at du blir kvitt mose for godt:

* Lag en blanding i trillebåra som du strør ut over hele plenen, omtrent 1 cm.

3 bøtter sand
1 bøtte organisk kompost
1 kg plenfrø

* Kjør over med plenlufter, helst i begge retninger
* Gjødsle med naturgjødsel, ikke kunstgjødsel