Hage

Hvorfor bør man kalke plen og hage?

gress

Hensikten med kalking er å heve jordas pH-verdi. Ofte er det unødvendig.

Vi får ofte tips og gode råd om å kalke plenen hvert år, særlig fra ivrige kalkprodusenter og -leverandører. Ofte er det nok kalk i jorda fra før, og pH-verdien trenger ikke å økes. Jordprøver innsendt av hageeiere viser at i de fleste hager er faktisk pH-verdien høy — jorda er altså ikke så sur som mange tror.

Betydningen av sur nedbør i hagen er overvurdert. Du trenger ikke bekymre deg om kalking før du har tatt en jordprøve og funnet at pH-verdien er altfor lav, f.eks under 5.5-6.

Ta jordprøve og test pH-en

pH-verdien faller i gjennomsnitt med 0.1 hvert år, det skal altså gå noen år fra du har riktig pH til du eventuelt behøver å bekymre deg over å gjøre noe for å øke den. Det er ikke slik at sur nedbør gjør at pH’en i plenen din stuper i pH-verdi i løpet av et år eller to.
Engrapp (Poa pratensis) som er vanlig i gressblandinger, trives med en pH mellom 6 og 7 mens rødsvingel (Festuca rubra) klarer seg med en pH ned til 5.5.

Hos Hove Senter / Bøndenes Innkjøpslag SA kan du levere inn jordprøve og få testet pH-en. Du graver opp en liten mengde jord fra området du ønsker å teste, legger det i en pose, og leverer det i butikken i Hovevegen. 80. Du får svar på prøven i løpet av et par dager.

Viser det seg at du trenger å kalke, er dette noe du strengt tatt kan gjøre når som helst på året, men ofte er det en fordel å gjøre det på andre tidspunkt enn akkurat når du skal gjødsle, da kalk kan binde næringsstoffer i jorda, sånn at planterøttene ikke får tak i dem.

Gresset sultefores

Leirholdig jord inneholder gjerne mye kalk, og vil dermed ha en riktig pH for de aller fleste gresstyper. Hvis du tilhører kalkfantastene, husk at kalken du tilfører er aktiv i ca. 3 år, så årlige tilførsler blir overdosering.

Kalker du for mye år etter år risikerer du rett og slett at kalken binder næringsstoffer i jorda, slik at gressrøttene ikke får glede av dem. Da har du kastet bort gjødsel samtidig som du sulteforer gresset for viktige næringsstoffer. Det er fullgjødsel (gjødsel med næringsstoffene N-P-K ) med rikelig nitrogen gresset trenger, og en plen som får nok næring holder mosen lettere unna. Spar på kalken, og gjødsle med fullverdige gjødselprodukter i stedet.